Osmanović, Hanifa


 

 

21. Gazija

 

Govoriš stihove
Prevera
Jesenjina
Lorke
Majakovskog
Nerude
Tagore
Hajama
a ne znaš
ne znaš pjesmu.
Pjesmu kad gine Gazija.
Cijeli rafal u prsima.
Korača dalje i puca.
Onda k'o list otrgnut od grane
polahko se saginje zemlji
kao sedždu da čini
iz bezbroj grla
prolomi se tekbir
Allahu ekber! 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net