Osmanović, Hanifa


 

 

8. Nepokopani

 

Pogodi granata jabuku Bjeluniku.
Ostade raskomadana na meraji
a drvo umire uspravno.
Mnogi Srebrenčani
poput jabuke Bjelunike
ostaše nepokopani
a ljudi se vraćaju zemlji.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net