Osmanović, Hanifa


 

 

69. Kapija

 

Uzavrela Kapija
njih dvoje čvrsto spojenih ruku
Kapijom idu.
Bljesak svjetla
tresak granate.
Parčadi rasutog mesa od tjelesa.
Ostale samo spojene šake
pobjeda ljubavi
nad mržnjom
i smrću. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net