Osmanović, Hanifa


 

 

63. Ne damo te

 

Kuda ćete.
Ovo je naša zemlja.
Prije milenijuma rođena
nama u amanet da je
odgojimo ostavljena.
Živimo da zlo ne zaboravimo,
a umiremo da ona živi.
Kanite je nekim
drugim imenom zvati.
Sikter!
Nećete!
Voljenija je od sopstvenog
života.
Za vijeke vjekova
zvaće se Bosna i Hercegovina.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net