Osmanović, Hanifa


 

 

52. Tmina

 

Noć tami razastrla.
Ni mjesec da se pojavi
da se bar sjenka vidi.
Vjetar donosi štektanje
osamdesetčetvorke.
Ko zna na koga ćeš
u tmini nabasati
a moraš ići? 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net