Osmanović, Hanifa


 

 

42. Tražim je

 

Potoci krvi Bosanske Mladosti
za Bosnu.
Bosna je...
Tražim je...
Od Grenlanda, Dalekog Istoka
Amerike, Australije.
Sabiram.
Nikako da saberem.
Kada saberem, dođe mi
da se oduzmem.
tražim Bosnu
a ona butum svijeta raseljena
a bolu najveća postala. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net