Osmanović, Hanifa


 

 

Biografija

 

Hanifa Osmanović je rođena u Drinjači kod Zvornika.

Poslije završenog Medicinskog fakulteta, specijalizirala je u Pekingu. Po agresiji na BiH uzela je aktivnog učešća u odbrani naše zemlje i kao ljekar bila prisutna na slobodnim zvorničkim teritorijima a jedan period boravila u Hercegovini po istom zadatku.

Do sada je objavila dvije zbirke poezije. Pored poezije (ovo je njezina druga knjiga) od kamenčića iz bosanskih rijeka pravi sjajne mozaike.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net