Obhođaš, Safeta


 

 

Biografija

 

Safeta Obhođaš je rođena 1951. godine na Palama, u blizini Sarajeva, u bosanskoj muslimanskoj porodici.

U Sarajevu je studirala i radila, a sa porodicom živjela na Palama. Između 1980 i 1992. godine objavila je više radio-drama, priča i knjigu "Žena i tajna". Za priče i radio-drame je dobila nekoliko nagrada, između ostalih 1987. godine i nagradu "Zija Dizdarević" za priču "Australijska zeba". 1992. je protjerana sa porodicom iz rodnog mjesta i od tada živi i radi u Njemačkoj, u gradu Wuppertalu.

U svojoj prozi autorica se suočila sa izazovima modernog vremena. U svojim djelima se posebno bavila problemom žene u tom kulturno i religijski kompleksnom društvu. Kao autorica ona uzima ulogu neutralnog posmatrača događaja i ljudskih sudbine i priča o njima sa puno humora i ironije. Njeno pripovijedanje "teče", a napetost od početka do kraja ne popušta.

Osim literarnog stvaralaštva, posebno mjesto u njenom radu zauzima i angažman prezentiranja bosanske kulture za njemačku publiku. U to spadaju brojne literarne večeri, posjete njemačkim školama, projekti sa njemačkim i bosanskim kolegama. Rado se odaziva pozivima bosanskih kulturnih institucija u Njemačkoj i Americi za predavanja i čitanja na bosanskom jeziku.

Kao potporu njenom književnom radu i angažmanu u boljem razumijevanju kultura dobila je nekoliko radnih stipendija njemačkih institucija. Kao naprimjer: Stipendiju Kuće pisaca Stuttgart, Ministarstva za kulturu i sport njemačke države Sjevernereine Vestfalije i stipendiju Fondacije Künstlerdorf Schöppingen kod Münstera, gdje je i nastala njena najnovija knjiga sa arapskim pjesnikom Sargonom Boulusom.

O književnom radu i aktivnostima Safete Obhođaš možete više pročitati na njenoj internet stranici: http://www.safetaobhodjas.de
Bibliografija


1. Žena i tajna. Zbirka priča. Veselin Masleša. Sarajevo, 1987.
2. Hana. Roman. Njemački. Melina Verlag. Ratingen, 1995.
3. Žena i tajna. ( Gas Geheimnis - die Frau ) Zbirka priča. Njemački. Melina Verlag. Ratingen, 1996.
4. Na jednoj bosanskoj gozbi. ( Rache und Illusion - ein bosnisches Gastmahl ), Roman. Njemački. Melina Verlag. Ratingen, 1997.
5. Šehrzade u zemlji dugih zima. ( Scheherezade im Winterland ) Roman. Njemački. Melina Verlag. Ratingen, 1998.
6. Šehrezade u zemlji dugih zima. Roman. Bosanski. Bosanska riječ. Tuzla-Wuppertal, 1999.
7. Legende i prašina. Sjećanja, pisana zajedno sa arapskim pjesnikom Sargonom Boulusom. Bosanski. Bosanska riječ. Tuzla-Wuppertal, 2001.
8. Legende i prašina ( Legenden und Staub ). Sjećanja pisana zajedno sa arapskim pjesnikom Sargonom Boulusom. Njemački. LIT Verlag Münster, 2002.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net