Nihadija Karamusić, Muhamed


 

 

Biografija

 

Muhamed Karamusić Nihadija (Staloženi, Umjereni) (Sarajevo (?) - Sarajevo 1587).

O ovom našem književniku se ne zna mnogo, jer mu ni život ni djelo nisu istraženi. Zna se samo da je učio škole u Sarajevu i Istanbulu i da je uživao glas učenog čovjeka i dobrog pjesnika. O tome svjedoči i podatak da ga je Mehmed-paša Sokolović pozvao da mu sroči tarih za njegovu čuvenu građevinu na Drini. Poznato je još nekoliko njegovih tariha. Ostavio je kompletan Divan, koji nije preveden i vrednovan.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net