Nihadija Karamusić, Muhamed


 

 

(Je li ono mladež u obrvi...)

 

Je li ono mladež u obrvi one koju vidiš,
ili je petlja u luku

Il je crni gavran svio gnijezdo u svodu ljepote?

Ili je to ružičnjak u rajskoj bašči?
Ili je na svježu livadu

Pao od ljubavi gorući slavuj pa zamuknuo?

Ili je to leptir koji je na plamen
ljepote ljubavnice

Sebe bacio, pa izgorio i duša mu izašla?
S turskog preveo: Mehmed Handžić

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net