Nihadija Karamusić, Muhamed


 

 

(Je li ono mladež...)

 

Je li ono mladež u obrvama one koju voliš ili je to
petlja u luku?
Je li ono gavran svio gn'jezdo u svodu ljepote ili je to
ružičnjak u Iremskom vrtu?
Je li ono na mladu granu, u ljubavnom požaru,
sletio slavuj pa zamuknuo,
Ili se to leptir bacio na plamen draganine ljepote, pa
tu izgorio i dušu ispustio?
Je li onaj crni madež kakav abesinski car što je,
blistav od sreće, sio na presto od ebanosa,
Ili je to pečat stavljen na povelju o neopozivoj ljepoti
njenih obrva, kao znamenje njene čistote?
Onima koji ga poljube, to je crni kamen Ćabe koji
hodočasnici teže usnama dotaći.
To je kaplja mastila pala sa pera svemoći kada je
neprolazni umjetnik slikao njene obrve.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net