Nihadija Karamusić, Muhamed


 

 

(Gospodin Mehmed-paša...)

 

Tarih posvećen mostu Mehmed-paše Sokolovića

 

Gospodin Mehmed-paša, Asaf svoga vremena,

Čijom časnom osobom svijet je našao slavu,
Potrošio je imetak svoj u zadužbine
radi Božijeg zadovoljstva,
Niko neće reći za imetak koji se troši
u zadužbine da je rasipanje.
Za života je utrošio zlato i srebro za podizanje
općekorisnih objekata,

Bio je svjestan da su svakome njegova djela
najbolje potomstvo,
U Bosni, na rijeci Drini sagradi veliki most,
I od svodova na toj rijeci napravi redoslijed.
Na takvoj dubokoj i snažnoj rijeci,
Nad vodom ne mogoše preci ništa sagraditi,
Božijom pomoći, osnivač, gospodin
Mehmed-paša učinio je
Da se njegovo ime spominje s poštovanjem
i blagodarnošću,

Podigao je most kojem na svijetu nema ravnog,
Pa nemoj reći da je propao imetak
koji se troši u dobro djelo,
Nadam se u Svevišnjeg Boga da će
njegovom osnivaču
Dani sretno prolaziti i da u životu
tugu nikad neće osjetiti.

Nihadi, videći dovršetak (mosta),
reče mu hronogram:
"Neka Allah blagoslovi divni,
velik i najljepši most"Godine 979. (1571-72)
S turskog preveo: Mehmed Mujezinović

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net