Medžazija, Mostarac


 

 

Biografija

 

Medžazija Sanija Mostarac (Mostar ? - Mostar 1610). Savremenik i sljedbenik Derviš-paše Bajezidagića. Biografski podaci o njemu su oskudni. Iako je bio u krugu Bajezidagića, izgradio je vlastiti stil. U njegovoj poeziji vrlo je primjetna sklonost metafori, što je sadržano u njegovom pjesničkom pseudonimu: Medžazi - Metaforički. Iako ga spominju mnogi istraživači kao plodnog stvaraoca na turskom jeziku, do sada je poznato samo nekoliko njegovih pjesama. Vrlo zanimljiva njegova pjesma o mostarskom mostu, prevedena je i na njemački jezik. Još mu je poznata pjesma o Sarajevu.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net