Medžazija, Mostarac


 

 

(Zašto se stas mostarskog mosta povio)

 

Zašto se stas mostarskog mosta povio?
Valjda se i on u dragu kamenog srca zaljubio.

Most je jednook, pa je li mahana? Jedno oko
zaljubljenik ima,
Šta bi tek bilo da sa dva oka gleda?

Zar bi iz očiju danju noću suze lijevao?
Jer rastanak ako postoji, eto je došao.

Noge mu na zemlji, a glavu ka nebesima digao
Zar je čudo što mu jedan kraj na istoku,
a drugi na zapadu zastao?

Mramor mu je zemljlnu kuglu osjajio,
Nebeski mliječni put oko mu je ozračio.

Ovako visok luk ne vidje oko svijeta
A vanjština mu izgleda kao d?ga.

Čini se da je usred tekućice srebreni luk svezao
Kule dvije, kao dvije kandže je podigao.
Jedna voda iznad, druga teče ispod njega,
Most, a voda iznad i ispod, o čuda!

Bogu hvala preko njeg' se danju-noću
može preći,
Ovako divno mjesto zar se na svijetu
može naći?

Tako je visok da ti svekolik' svijet označi
Kompas svijeta - ime mu tako nadjeli.

Da mrav ovaj most vidi pomislio bi
Da su ga po Sulejmanovoj naredbi
divovi podigli.

Toliko visok luk podsjeća na svod vasione
Eh, ni ljudi ni meleci tako nešto nisu ugledali.

Ima li izvorišta, da od početka stalno izlazi?
A danju-noću svijet kao voda prolazi.

Ljeti, Neretva kao ašik oslabi,
A zimi, o čuda, kao more nadolazi.

Ponekad most u sredini tijesan postaje
A nekad, šta se to događa, širok i suh ostaje!

Cio svijet pomoću njega mir nalazi
O Gospodaru, od zlih očiju ga ti spasi!

Stvarni most je slika mosta na Ahiretu,
o Medžazijo,
Prijelazi preko njega, šta ti je na Božijem putu
činiti ti pazi!S turskog: Omer Mušić

Prepjevali: Lamija Hadžiosmanović i Emina Memija

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net