Matvejević, Predrag


 

 

Biografija

 

Predrag Matvejević rođen je 1932. godine u Mostaru, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. Studij romanistike započeo je u Sarajevu, završio u Zagrebu. Doktorirao je 1967. na Sorbonnei (iz komparativne književnosti i estetike), gdje je također obranio habilitaciju za redovnu profesuru (1994).

Predavao je francusku književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1959-1991). Godine 1991. odlučio je emigrirati i nastanio se najprije u Francuskoj, zatim u Italiji. Na Novoj Sorbonnei (Paris III) predavao je na Odsjeku za opću i komparativnu književnost. Od 1994. godine redovni je profesor na slavistici rimskog sveučilišta "La Sapienza" i predsjednik Znanstvenoga savjeta Mediteranskog laboratorija u Napulju. Potpredsjednik je međunarodnog P.E.N. kluba i jedan od osnivača Asocijacije Sarajevo u Parizu i Rimu. Bio je "visiting profesor" na raznim Sveučilištima: New York University (1982), Ecole des langues orientales (1991), Université catholique de Louvain (2000), Collège de France (1997). Sveučilište u Perpignanu, u povodu šestote obljetnice svoga postojanja, dalo mu je doktorat honoris causa, koji je također dobio na Univerzitetu u Trstu.Bibliografija

1. Sartre (esej, 1965)
2. Razgovori s Krležom (1969, 1971, 1974, 1979, 1982, 1987)
3. Prema novom kulturnom stvaralaštvu (1975, 1977)
4. Književnost i njezina društvena funkcija (1977)
5. Te vjetrenjače (1977, 1978)
6. Jugoslavenstvo danas (1982, 1986)
7. Otvorena pisma (1985, 1986)
8. Mediteranski brevijar (1987, 1990, 1991)
9. Istočni epistolar (izlazak knjige pomogla je Fondacija Soros, 1995)
10. Gospodari rata i mira (s V. Stevanovićem i Z. Dizdarevićem, 2000, 200l)
11. Druga Venecija (2002)

Na francuskom jeziku napisao je knjige:

12. Pour une poétique de l'événement (préface de J.-M. Palmier, Pariz, 1979)
13. Le monde "ex" - Confessions (postface de Robet Bréchon, Pariz 1966)
14. La Méditerranée et l'Europe - Leçons au Collège de France (Pariz, 1998)
15. Les Seigneurs de la guerre (sous la direction de P. Matvejevitch, Paris, 1999)
16. L'Ile-Méditerranée (Pariz, 2000)

U Francuskoj su također izišli prijevodi Matvejevićevih knjiga:

17. Bréviaire méditerranéen (predgovor Claudio Magris, pogovor de Robert Bréchon, Pariz 1992)
18. Epistolaire de l'autre Europe (Pariz,1993)
19. Entre asile et exil (Pariz 1955)

U Italiji su prevođena djela koja su izišla na francuskom i drugim jezicima, te napose knjige:

20. Il diario di una guerra (s prologom Czeslawa Milosza i epilogom Josifa Brodskog, Napulj, 1995)
21. Fra asilo ed esilio (predgovor Riccardo Picchio, Rim, 1977)
22. Sul Danubio - 2000-2001 (Rim, 1001)
23. Compendio d'irriverenza (interviste curate da Sergej Roić, prefazione di Rossana Rossanda, Lugano, 2001).

Mediteranski brevijar izišao je na dvadesetak jezika. Dobio je u Parizu "Nagradu za najbolju stranu knjigu 1993" , u Ženevi "Evropsku nagradu Charles Veillon" , u Italiji, među ostalim, nagrade "Malaparte" , "Boccaccio" , "Silone" , "Marinità" i "Obiettivo Europa" .

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net