Lista Autorovih djela


Kulenović, Skender / Pjesme /  Soneti I

ICON   Rusa pjesma
ICON   Ponornica
ICON   Noturno
ICON   Pisma
ICON   Nad mrtvom majkom svojom
ICON   Šetnja
ICON   * * *
ICON   Čuda
ICON   Tarih
ICON   Mrtvo korito
ICON   Poskočica smrti
ICON   Evo čelom svega
ICON   Vaze
ICON   O alge
ICON   Krik
ICON   Svejedno
ICON   Prh
ICON   Pod kedrovima
ICON   Govorenje tvrđave
ICON   Stećak

Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net