Ključanin, Zilhad


 

 

Za moju bolest

 

Poznatu knjigu listam.
Od smjera kazaljkinog sata.

Kad na bijela naiđem vrata,
zbilja, unutra, je čista.

I nakan. Korak. I oko.
I zbilja druga, sa tijelom.

Drugi sam, treći, dijelom
ja, cijeli, samo visoko.

Ruke što otud poplave -
to bolest je moja, mjera.

Kitab taj, stariji od smjera,
obnesem dva-triput oko glave.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net