Ključanin, Zilhad


 

 

Vilenjak

 

Vile ga vile
kraj izvora ledna,
mozak mu ispile

Muškost mu se čedna
u drhtuljama njinim
utopila

Sada, u krilā
pušćenica
obnoć skače

I skuplja kuraž
za mlada mjeseca
da virne u djeva gaće!

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net