Ključanin, Zilhad


 

 

Uspavanka

 

Noć je bdijenje vukodlakā,
vila, previda, vilenjakā...
U njojzi svaka mrâka nađe
legalo svoje. I u nju zađe
svaki akrep dnevlja. Zbog toga,
sine, mrakom preko glave
se pokrij, i, prije no u snove
padneš, spominji često Njega !

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net