Ključanin, Zilhad


 

 

Tespih

 

Jedna boba
sahat zoba

Boba uz bobu
godinã klobuk

Na bobu boba
doba na doba

Boba po boba
do bijela groba.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net