Ključanin, Zilhad


 

 

Priča

 

Postoji priča koja mitari
ispod pokožice uma.

Žaran živac, bijele stvari
bez sjene, bez mrkog šuma.

Oko na pramcu korablje.
Dvoglava zmija bez repa.

Gromovi, svjetlosne sablje.
Tri meleka slijepa.

I straha, imela, zeleni vuk.
Lipa sa dušom sadioca.

Sa Božijeg drveta ćuk.
Ruka koja sadi oca.

Majske vatre, vrbin puc, omaha.
Dvosjekla sjekira, i trešnja za uhom.

Onaj što vedriji od straha
nosi glavu pod pazuhom.

Usta što progutaše kraljevstva.
Povijest na kišnom drumu.

Prokletstva, prokletstva, prokletstva.
Ispod pokožice, u umu.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net