Ključanin, Zilhad


 

 

Na sjeniku

 

Izvan će mrežice munjā
u ćefin čvrsnut, bez nade.
Pune se rupice greda
mrakom što šumom lunja
da pogled mi gušći bude, da znadem
ne da ćutim, ko me odsvakud gleda.

Slijep je nad glavom miš,
doba sjenči na pòlē.
Duboki strepnje su vruci,
al - vremešan već, ne mališ -
još cìjele igram i pôle
ne znajuć šta imam u ruci.

Tu, između dva trokuta
zračna, sa lepetom, smiljem,
zêčke - trenut će nada.
I dječak što diljem luta.
Kad obzor upali kandilje,
vidjet ću meleka: pada!

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net