Ključanin, Zilhad


 

 

Leti tica

 

Leti tica hadžiroda
uz rijeku
niz rijeku

Viti kljun kad uperi
prema ušću, put zapada -
kiša pada

Zaplovi li
ka istoku, put izvora -
eto sunca iza gora.

Čas kličemo, čas hakamo
prema nebu -
za potrebu

I uvijek zaboravljamo
da je tica hadžiroda
samo želja Ademova roda.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net