Ključanin, Zilhad


 

 

Jasin

 

Prolazim pored greblja.

Onaj koji stoji na vratnicama,
od strane juga, paravan,
može imati put
do bližnjeg svoga, bivšeg.

On svoje okreće dlanove
nauznak, gdje možda je sve,
i znade, jer sluša, jer kaže:

I mjesecu smo odredili položaj
i mijene, tako da on se, uvijek,
ponovo vraća sa licem palminog
požutjelog i svijenog listića.

I puhnut će se poslije u rog,
na šta ćemo mi, odozgo,
pohitati prema svome tronu

Ja pored prolazim greblja.

I znam, nejma pametara tog
koji pamti onoga što stoji,
sa južne strane, na vratnicama.

Slutim, ipak:
Okreni dlan, Zilhadijo.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net