Ključanin, Zilhad


 

 

Grmljavina

 

Trešte Božiji lagumi
nebom ognjene aždahe vršljaju
galopiraju nebeski konji
sad će lemeši odozgo da padaju

U našoj je kući strka
u kući našoj, evo, strah

Od prozora -
od šejtanskih vrata -
mahnito bježimo

Kapama, rupcima, šamijama
haljinčadi kakvom stigneš
glavu hitiš da pokriješ

Lica jedni drugima
u njedra, u skute
u oči
turamo

Iz petnih žila
slijepom meleku
se molimo:
esalatu vesalatu!
esalatu vesalatu! -

Bogu bar sada da ugodimo!

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net