Ključanin, Zilhad


 

 

Grlica

 

Uranila siva tica,
u rasvit, u mainu.
Ogrlicom crnom klica
na smorenu krajinu:
Kupuj kru'! Kupuj kru'! Kupuj kru'!

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net