Ključanin, Zilhad


 

 

Dušek

 

Rupa do rupe.
Krpa preko krpe.
Krpa rupu ne stiže!

Provirio stronokos:
grivu digo
dugokos.

U glavu nam,
u leđa plava,
u srca
bijedu ispucava!

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net