Ključanin, Zilhad


 

 

Derviš

 

Ne znam zrelije vrijeme od ovog skupljenog
u mojoj vlasi. Nekada sam, u bašči,
za tekijinim zidom, znao satima slušati
kako mi niče brada. Trpnju učih tako
da tijelu skraćivah svijet, granak po granak,
lice po lik, da sebi zrcalo bude, i psiha.
Za dušu ostavljah zrnast jedan trak,
odašiljan dječijom rukom. Znadoh: grijeh moj
preda mnom jest neprekidno. Mišljah: strah
i trepet otrgnuće me od grijehova mojih.
Molitve stoga skupne smatrah buketom Njemu,
od najčišćeg onog lata što može polučit
Ravan. I dadoh ljiljan svoj, râd! Sam,
u bašči, dok vlas je hitala niz vrat,
taban ispred mrava sklanjah, većeg od sebe,
znah. A 1942. je sada ljeto, zlo. Ruka je
lomna, od plama lomnija voska. Padne li -
a skoro će i to se zgodit - molim prste
da štedri budu, bijeli, prema ručici onoj;
da smognu snage zapisat:

Griješni Ilhamija.
Ilhamija zemlja.
Ilhamija trava.
Ilhamija zlatravnik.
Legnuvši na tabut,
pomeni svoj mezar,
misli na to.
Bože, prosti
griješnoga Ilhamije
dušicu.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net