Ključanin, Zilhad


 

 

Senabija

 

Prisoj miruši njome,
pristranak cijeli, bašče.
Posvunoć momci lome
krhte joj grane, i pašče

posvunoć laje, jutrom - cvili.
Izgrjevak će dar obasjat,
i djevojku sišlu na doksat,
kako šapće: mili, moj mili...

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net