Ključanin, Zilhad


 

 

Kišna djevojka

 

Ušla je, mlazom vitkim gnana.
Bje ledna soba moja, i šutnja,
do prvog bljeska munje, do tutnja,
kad krv iz puklog mogranja

poprska čaršaf bijeli. Mišljah
kupiti kapi, ona odmahnu
rukom: neka, sve će usahnut
do novog mlaza, do novih kiša.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net