Ključanin, Zilhad


 

 

(Volim ove ruke što modre...)

 

Volim ove ruke što mòdre,
lelutke na mom vratu.
Osjećam mahaljkē lipe u cvatu,
mada sniježi, i usne su modrē
trnjine, jedri dudovi
kojima čvrsti cjelovi

ne daju da padnu u cijelac.
Kažem: ustrijelit ću onog
harnog mališa što bosonog
mi trčkara u snu. Strijelac
biću, velim, drhtuljka u cvatu,
jer volim te mahaljke modre na svom vratu.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net