Ključanin, Zilhad


 

 

(Neko dalek trese vrijese...)

 

Neko dalek trese vrijese.
Minđušu mi, rese.
Tek brkat visuljak bivam
kad s neblaka, sna, me snese.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net