Kapidžić, Mirsad


 

 

Sobe

 

Sobe su dobro složene
u jednu savršenu cjelinu.

Ne vjerujem u plačnu riječ
i ne tražim da se u mom životu
zadržavaš toliko dugo.

Od tada
sam upoznao toliko soba
da se stidim
svih postojećih obećanja
životu.

On je jedini
i dostojni stranac.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net