Kapidžić, Mirsad


 

 

O...

 

O gdje je iskren
pokret malog sna utopljen.

O samo me ne uzimaj
kao molitveni dah
nego me zatvori
u lijepu kućicu
ubijenih pupoljaka.

Osmijehom krotiš
posljednje nadahnuto uljepšanje
dalekih mokrih savršenstava.

Od kraja ovog momenta
do svih proteklih ljeta
ništa mi ne dolazi
s porukom jasnom,
nego me davi ranjenom rukom
i sa mukom mi se smije
mali san.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net