Kapidžić, Mirsad


 

 

Ljepota

 

Odakle se čuju
krici neobuzdanih staraca,
gdje satovi uspavljuju djevicu
tu tjeraju sa smrtnim
porukama o bolu
usamljenu djecu.

Šta sam ostavio po stranputici
napaćenu sjenu omiljenih vrata
ili ista ledena svojstva
bolnih ljepota.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net