Kapidžić, Mirsad


 

 

Kolaps

 

Požude omiljenih misli
se bude u carstvima
zabrinutih nadanja.
One su donekle i proklete.

Gledam u strahove
priljubljenih slova
kako se uzimaju sebi u zagrljaj
ili očaj.

Više nije bitna čar
mladog ratnika
niti je dijete ostavljeno
u krevetu od
cvijeća.

Pa neka me u nezbrinutim
maštanjima
pa neka me u nezdravim
nadanjima
tu sam i sahranjen
zbog pakosnih požuda.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net