Kapidžić, Mirsad


 

 

Biografija

 

Mirsad Kapidžić je rođen 21. 05. 1979. godine u Zvorniku.

Pjesme piše još od ranog djetinjstva, a osim pisanjem poezije bavi se još slikarstvom kao i drugim literarnim žanrovima.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net