Islamović, Mesud


 

 

Tuđinac

 

Želio je biti svoj
iako je bio tuđinac
u sebi...
Ušao je bez pozdrava i smijeha
i nestao u šapatu istine
u jednom uglu iznenađenja...

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net