Islamović, Mesud


 

 

Saznanje

 

Išao si pored samog sebe
a nisi znao ko su ti oni iza tebe
nije to sve
išao si iza sebe
a nisi znao ko su oni iza tebe
nije to sve
išao si ispred sebe
a nisi znao ko su oni pored tebe
nije to sve
išao si s ljudima u više kolona
a nisi mogao upoznati
ni sebe...

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net