Islamović, Mesud


 

 

Povratak

 

I vratio sam sve sa čime sam rođen
s tim i umirem
takav da živim
Početkom i krajem
odgovornosti oslobođen
Na sve strane
svemu
upućujem pozdrav

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net