Horozović, Ajnuša


 

 

Slova

 

pahulje rastapaju slova
postaju crna lokva
sleđeni papir
gužva se u misao

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net