Horozović, Ajnuša


 

 

Piramida

 

kroz piramidu glavom do nožnih prstiju
disati pravilno, bez panike, bez straha
uspon kroz tminom začaran procjep
prst smrti slijediti i stići
prisjećajuć se davnih koraka
što tako gromko odzvanjaju i tjeraju
stopala znanim uspomenama
osjeti lutaju, ne pokleknuti,
treba stići do vječnog boravišta
izdignem kičmu, a odaja struji,
to je poruka, pomislih, DA
U GROBNICI FARAONA NEMA
pupčani plač, to harfa u stomaku titra

svila sam koljena u lotosov cvijet
na kamenom uglu faraonove grobnice
žica harfe, čisti zvuk kroz muk
piramide,
ječi vasiona,
svi moji preci oglasiše se dahom,
zadržah strunu
dah blago klonu
i harfa, sve pretke, kao marionete,
o jednoj žici zadrža na nebesnom SVODU
14. 8. 1990.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net