Horozovic, Irfan


 

 

Balada o pekaru

 

Sinoć su odveli pekara
iz našeg malog sokaka
pekar je pekao kruh svima
i brašnjav je bio sred mraka.

Kažu da je imao blaga
kuću od kruha, ženu i kći,
nahranili su njime možda
ledene zube gladne noći.

Od starog kruha i od zebnje
sokak je sad čekaonica
videć pekara u zrcalu
svako se sjeća svoga lica.

I kad si s njom i kad je prošla
uspomena je vječno strašna
a mali sokak što se ruši
zri opet u mirisu brašna.

Večeras će doći po mene
jer sam poznavao pekara
zapisivao naše snove
i sve što se dogodilo s nama.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net