Horozovic, Irfan


 

 

Biografija

 

Irfan Horozović je rođen u Banjoj Luci 27. IV 1947. godine gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Filozofski fakultet (Komparativna književnost i Jugoslavenski jezici i književnosti) diplomirao u Zagrebu. Bio je urednik Studentskog lista, Pitanja i Puteva. Bio je odgovorni urednik u izdavačkoj djelatnosti Novog glasa u Banjoj Luci.

Živi u Sarajevu. Urednik je književne edicije u BZK "Preporod" i glavni urednik časopisa Život.

Dramski tekstovi su mu izvođeni na radiju (Šesta smrt Benjamina Talhe, Zadovoljština, Kuburović, Posuđena rečenica), u teatrima (Ružičasta učiteljica, Soba, Pehlivan Arif Tamburija, Šeremet, Proba) i na televiziji (Šeremet). Neki od tih tekstova su prevedeni i igrani u Švedskoj i Poljskoj. Dobitnik je Nagrade "Sedam sekretara SKOJ-a" (1972), Nagrade grada Banje Luke (1980), Nagrade Udruženja književnika BiH (1988), Nagrade za najbolju knjigu za djecu u BiH (1987), Nagrade Društva pisaca Bosne i Hercegovine za 1998. godinu i drugih nagrada i priznanja.

Zastupljen je u brojnim antologijama pripovijetke, poezije i drame, te prevođen na više jezika.
Bibliografija


1. ŠESTA SMRT BENJAMINA TALHE. Drama za glasove. Radio-Zagreb 1968.
2. ZVEČAJSKO BLAGO. Pjesme. Glas, Banja Luka 1969.
3. RUŽIČASTA UČITELJICA. Dramolet. Narodno sveučilište "Božidar Maslarić", Osijek 1970.
4. TALHE ILI ŠEDRVANSKI VRT. Proze. BC, Zagreb 1972; - 2. prošireno izdanje, Svjetlost, Sarajevo 1991; 3. izdanje Sarajevo Publishing, Sarajevo 1997. I na esperantu: Savez za esperanto BiH, Sarajevo - Banja Luka 1991.
5. SOBA. Groteska. Prolog. Zagreb 1970; - 2. izd. Zajednica profesionalnih pozorišta, Sarajevo 1977.
6. TANKA KATANKA. Farsa za djecu. Dječije pozorište Banja Luka 1971.
7. ZADOVOLJŠTINA. Drama za glasove. Radio-Zagreb 1972.
8. SALON GLUHONIJEMIH KROJAČICA. Pripovijetke. Svjetlost, Sarajevo 1979.
9. TESTAMENT IZ MLADOSTI. Poezija. Glas, Banja Luka 1980.
10. ŠEREMET. Drama. Zajednica profesionalnih pozorišta BiH, Sarajevo 1985.
11. KARTA VREMENA. Priče/roman. "Veselin Masleša", Sarajevo 1983.
12. NOĆNE CEREMONIJE. Izabrane priče. Svjetlost, Sarajevo 1984/1985.
13. VAUVAN. Roman za djecu. Klub "Ivan Goran Kovačić", Bihać 1986; - 2. izd. "Veselin Masleša", Svjetlost, Sarajevo 1990; - 3. izd. Bosanska riječ, Wuppertal 1995; - 4. izd. Targa, Zagreb 1995.
14. REA. Kratki roman. "Veselin Masleša", Sarajevo 1987.
15. MAĐIONIČAR IZ PRIJESTOLNICE DOMINA. Pripovijest za djecu. Glas, Banja Luka 1988; - 2. izd. 1990; - 3. izd. Targa, Zagreb 1995.
16. KALFA. Roman. Svjetlost, Sarajevo 1988.
17. ILUZIONISTOV GROB I LEBDEĆA ŽENA. Priče. Prosveta, Beograd 1991.
18. POSUĐENA REČENICA. Drama za glasove. Radio-Sarajevo 1991.
19. PROGNANI GRAD. Priče. Antibarbarus, Zagreb 1994.
20. BOSANSKI PALIMPSEST. Priče. Durieux, Zagreb 1995.
21. SLIČAN ČOVJEK. Roman. Bosanska knjiga, Sarajevo 1995.
22. OBLAK ČIJA LICA PREPOZNAJEMO. Izabrane priče. Bosanska riječ, Wuppertal-Sarajevo 1997. - drugo, promijenjeno izdanje, kod istog izdavača 1999.
23. KNJIGA MRTVOG PJESNIKA. Poezija. Horus, Zagreb 1997. - drugo, prošireno izdanje, Bosanska knjiga-Šahinpašić, Sarajevo 1999.
24. INSPEKTOR VRTNIH PATULJAKA. Roman za djecu. Bosanska riječ, Wuppertal-Sarajevo-Amsterdam 1998.
25. PROBA. Dramolet. Kamerni teatar 55. Sarajevo 1998.
26. BERLINSKI NEPOZNATI PROLAZNIK. Roman. Ljiljan, Sarajevo 1998.
27. PRODAVNICA NOŽEVA. Izabrane priče. Damad. Novi Pazar 1999.
28. IZABRANE PRIPOVIJETKE. Sejtarija, Sarajevo 2000.
29. FILMOFIL. Roman. Sejtarija, Sarajevo 2000.
30. IMOTSKI KADIJA. Roman. Ogledalo, Sarajevo 2000.
31. TRI SABAHUDINA. Tragična komedija. U pripremi u Kamernom teatru 55.
32. IZABRANE IGRE. Drame. Svjetlost, Sarajevo 2000.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net