Hasković, Husein


 

 

Šehidska

 

Ja sada znam tajnu čizama od sedam milja!
To nisu čizme da prekorači Sava,
Alpe da se prelete -
to su obične vojničke cokule,
koje sve tvoje raspusne korake,
za zemlju spute kao Silvijevi okovi -
pa u jednom kroku kao na Buraku
da uzletiš u nebo najgornje -

učas stigneš u šehidske bašče,
vruć, i još ti zemno srce kuca! -
vidiš kako se otvara džennetska kapija
i iz dženneta striku hurija -
sve se jagme o šehidske duše!
i žališ - što sve to ne bi ranije,
i želiš - još jednom barem da ti je
da se vratiš i namah glavu položiš!

samo ti spokoj remeti:
zemljom majčino srtanje,
dok kao bez pameti uvehla prsa utuca,
ruke lomi,
obraza ne suši!

................................................

i ljuti cvilež tvoje sitnježi. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net