Hasković, Husein


 

 

Majka

 

1.

U njemom prezimenu ne zvekte dukati,
ni gore ogre, ni šušte svile,
ni ini ševini biljezi -
nisu u njima legli hafizi,
mule, spahije, paše, age i bezi...
samo - Kršo!
rođena u Kršovini,
na Išik-njivi,
za drugih motika.

Djetinjstvo - Ružin-polje!
ali između dva svjetska rata
nije se imalo kad biti dijete.
U životu krzna od kune zlatice,
između čemerike i velebilja -
mladost joj, poput ružičasta hata,
ode u Tututanj pro Ružin-polja -
bez ijedne ruže.

U što je drugo i mogla izrasti iz krša,
između sjekire i nebeske strijele -
do li u boriku.
Šiknula iz krša, pružila grane u nebo
sokola njima da primi -
i triput je oždi grom!


2.

Kao sve dobre cure, ne ode iz sela.
Uda se ni koliko cigar duhana daleko -
konja se nije imalo rašta opremati!
Moja majka - triput udovica! -
i nikom Laura,
nije imala svoga Katula -
do samo u mome ocu svoga katila!
I ničijoj se smrti do njegovoj
moja majka ne bi obradova.

Stotinu jutara opljela -
hiljade struka kupusa, duhana hiljede!
cvijeta nikad! -
ni zasadila, niti u kosu zadjela,
ni suzom, onom iz pjesme, zalila.

Za cvijet maćuhicu nije ni čula,
a trima mojim sestrama bila maćeha,
tri moje sestre su bile
njene, jédom zelene, pastorke!
Otac - da bi im bio i otac i majka,
znao je biti očuh njenoj djeci!


3.

Njene zlatne ruke, nikad u zlatima! -
sve njeno zlato stade u jednu véru
koja nikad sa prsta ne svitnu,
jer zlato ne da rukama u zemlju,
a njene povazdan u zemlji -
ruke pune zemlje, usta čemerike!

Nikad u vézu, nikome oko vrata -
u zemlji uvjek do lakata,
zemljom i prepirane u tejmumu,
nokata nikad, ni za lijeka! -
dovijeka sve iskrzano brusom
pjeskulje zemlje nerotkinje,
ni zima joj nikad za nokte ne zađe!

Bez nokata, ni konac u iglu uvući,
ni jagodama prstiju konac uzeti,
ni djecu noću pobiskati,
ni prstom potpis pritisnuti,
a kamoli list knjige prevrnuti!

Kad bi nabijala torine,
sjela bi za stan, psvunoć nabijala ponjave -
stendalovski u dvije boje: crvenoj i crnoj.
Nikad ćilime.

I usta šutnjom zalivena.
Mislim da bi se i pjesma u kletvu
u njenim ustima prometla!


4.

S okom bezazlene srne,
lomna u boku ko nekad u kolu! -
srne pri svakome kroku!

Njeni hromi koraci, nikada naslijepo!
uzapćeni, pod paskom strašljiva oka
povode se za jasenovim štapom.

Dockan, skoro na kraju puta,
vodila je računa o svakome kroku -
ptica zimi kad prikupi nogu
uvijek me na nju sjeti.

Majkini koraci -
uvijek sam znao kad dolazi ona:
samo jedan oštar udar,
sa akcentom uvijek na desnom kroku -
između štapa i desne
njiše se obješeno klatno lijeve.

Ni Musaovim štapom ispomognut
nikako u nešto pjevno
korake da joj složim! -

A koraka joj ne bi u deset sela.


5.

Hodžina šćer - slova ni zaturiti!
na sahat nikako,
a jedva da je i u pare znala.
Naučiše je da ima samo jedna Knjiga,
u kojoj je i samo tek jedno slovo,
sve njeno znanje stade u dvije riječi -
da Bog je jedan, a čovjek Božiji rob.

Na Topali, bez providjela -
moja majka bi plamen svijeće
o koji svaki dah se očeše i povije ga! -
za nju se tuđi dever primi.

Zato se ona klonila sretanja,
gledala da ne bude nikome na smetnji,
umicala, bjelih se kosa stidjela,
bojala se godina dubokih,
što grijeh joj o vrat tovare,
i otkidala od usta
da sabere imetak na nebesima
gdje lupež ne prikučuje
ni moljac jeda.


6.

U kući na vodi -
samo je mlinsko kamenje nije trlo.
I preturi s ocem godine deverne,
uze joj i iza nokata crno! -
ali joj otac nije dohakao -
no srpsko zrno!

Čitav život o zemlji bogoradila -
do Aliđuna sva od praha,
od Aliđuna sva od kala! -
i kako da ja kažem:
Zemljo, lakša joj od čaršafa budi!
Dervišo moja, iskušenice,
vječita udovice,
što se čitav život za zemlju oprema,
a danas ni mezar zemlje nemaš!

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net