Hamulić, Kemal


 

 

Vječiti bijeg

 

Strast za nečim čega više nema,
I požuda za nečim čega neće bit'.
Zašto nisam tamo gdje hoću da budem?
Zar se moram uvjek od dušmana krit'?

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net