Hamulić, Kemal


 

 

Drvo

 

Crn oblak nad ognjištem bdije,
Dok grana svaka u krošnji drhti.
Nadam se da drvo ne plaši se smrti,
I da barem ono ovdje živjet smije.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net