Halilovic, Senahid


 

 

Ž

 

žablji - žabji
žalostan - žalosan
žbun - džbun
ždral - ždrao
ždrijebac - ždrjebac
ždrijelo - ždrjelo
željeti - želiti
željezo - željez
Žepče; žepački - Žepće, žepaćki
žetelac, mn. žeteoci - žeteoc
židak; žiđi/žitkiji - žitak
živahan
živjeti - živiti
žlijezda - žljezda
žuč, od žuči - žuć
žudjeti - žuditi, žuđeti
žvakati, žvaćem - žvačem

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net