Halilovic, Senahid


 

 

V

 

val (talas)
valjda - valda
vanbračni - vanbraćni
večer - veče
večerati - većerati
Večernjača (zvijezda) - Većernjaća
veličina - velićina
velik; veći - velki
Velika Kladuša
veseo - vesel
veslač - veslać
vidjeti - viditi
vihor - vijor
vihoriti se - vijoriti se
vijeće - vjeće
vijek - vjek
vijenac - vjenac
vijest - vjest
violina - vijolina
Visoko; Visočak; visočki - visoćki
Višegrad; Višegrađanin; višegradski - višegraski
vječnost - vjećnost
vjenčati se - vjenćati se
vjera - vira
vještački - vještaćki
vjetrenjača - vjetrenjaća
vjeverica - jeverica
vježbaonica - vježbaona
vladalac - vladaoc
vo - vol
vočić - voćić
voćka, na voćci/na voćki
voljeti - voliti
vozač - vozać
vrabac - rabac, vrebac
vradžbina - vrađbina
vreti, vrijem/vrim - vrem
vrh; vrščić - vršćić
vrijedan; vredniji - vrjedan
vrijeđati - vrjeđati
vrijeme - vrjeme
vrištati - vrišćati
vršilac - vršioc
vrtjeti - vrtiti
vrvjeti - vrviti, vrvljeti
vučica - vućica
vučjak - vućjak
vući, oni vuku - oni vuču

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net